قاب لامپ حبابی 10 وات با پلیت 46 میلیمتر داخل هیت سینک پرس شده

قاب لامپ حبابی 10 وات با پلیت 46 میلیمتر داخل هیت سینک پرس شده