هیتر تعویض اس ام دی ساخته شده از ترمیستور نوع ptc

هیتر تعویض اس ام دی ساخته شده از ترمیستور نوع ptc