پاک کردن

کد تخفیف برای خرید تعداد بالاتر از 100 عدد و 500 عدد به صورت اتومات اعمال میشود.