سرپیچ خام لامپ e14 پین دار با روکش کروم و نیکل ورق مارپیچ ضخیم

سرپیچ خام لامپ e14 پین دار با روکش کروم و نیکل ورق مارپیچ ضخیم