ال ای دی نچرال نواری 220 ولت عرض 8 تراکم 120 در متر خط برش هر 10 سانتیمتر

ال ای دی نچرال نواری 220 ولت عرض 8 تراکم 120 در متر خط برش هر 10 سانتیمتر