انبر کف چین فولاد ضد زنگ سایز 95 در 67 به 6 میلیمتر با کیفیت مدل 150

انبر کف چین فولاد ضد زنگ سایز 95 در 67 به 6 میلیمتر با کیفیت مدل 150