ال ای دی 50 وات 220 ولت رشد گیاه نزدیکترین نور به خورشید 380 الی 780 نانومتر

ال ای دی 50 وات 220 ولت رشد گیاه نزدیکترین نور به خورشید 380 الی 780 نانومتر