ال ای دی 5 وات 220 ولت رشد گیاه قطر پی سی بی 25 و فسفر 19 میلیمتر

ال ای دی 5 وات 220 ولت رشد گیاه قطر پی سی بی 25 و فسفر 19 میلیمتر