ال ای دی مهتاب 10 وات 220 ولت خازن دار 35 در 37 میلیمتر

ال ای دی مهتاب 10 وات 220 ولت خازن دار 35 در 37 میلیمتر