پی سی بی استار

پی سی بی استار 50 تایی هیت سینک آلومینیومی