ال ای دی خطی دوبل

ال ای دی خطی دوبل ww 28/35 آفتابی 2 آمپر