ال ای دی smd خطی

ال ای دی smd خطی مهتابی چیپ 4014 تراکم 144 الیدی