ال ای دی نواری سفید

ال ای دی نواری سفید چیپ 50 مقاومت 150 اهم