مین-برد-4ردیفه-ls4

مین برد طیف دار ایرانی LS4 چهار ردیفه