مدار کنترل اتوماتیک
مدار کنترل اتوماتیک

مدار کنترل اتوماتیک

مدار کنترل اتوماتیک یا AGC سامانه آداپتور الکترونیکی است که در بسیاری از انواع مدارهای الکترونیکی مانند مدارهای تلویزیون، رادار، و رادیو و لوازم روشنایی از آن استفاده می‌شود.

کاربرد مدارهای کنترل اتوماتیک در گیرنده‌های رادیویی:

بهره، مشخصه‌ای است که یک گیرنده به هنگام دریافت سیگنالی، بر روی آن به منظور افزایش توان اعمال می‌کند. کنترل بهره اتوماتیک یا AGC ، مداری است که مقدار بهره اعمالی بر روی سیگنال دریافتی را بر اساس قدرت سیگنال تشخیص می‌دهد. بنابراین سیگنال‌های ضعیف‌تر بهره بیشتر و نیز سیگنال‌های قوی‌تر بهره کمتری دریافت می‌کنند.

در ساختار مدار کنترل اتوماتیک در ابتدا سیگنال ورودی به کمک یک تقویت کننده متغیر، تقویت می‌شود، بهره این تقویت کننده به کمک سیگنال خارجی Vc تعیین می‌گردد. سیگنال خروجی از VGA یا تقویت کننده متغیر در صورت نیاز به یک طبقه تقویت کننده دیگر هدایت شده تا به سطح مناسبی که در اینجا با Vo نمایش داده شده برسد. برخی از پارامترهای سیگنال مانند دامنه، فرکانس حامل، ضریب مدولاسیون و غیره توسط آشکارساز اندازه گیری شده و با تولید سیگنال مناسب سیگنال و عبور از یک فیلتر پایین گذر به منظور حذف مولفه‌های فرکانسی نامطلوب و مقایسه با سیگنال مرجع (VR) به کمک یک تقویت کننده تفاضلی، سیگنال کنترلی Vc تولید می گردد و جهت تنظیم میزان بهره به VGA، اعمال می‌شود.